Suci

ISU VRHOVNI SUCI

 

Antica Grubišić

 

MEĐUNARODNI VRHOVNI SUCI

 

Josip Cerovac

Lovorka Kodrin

 

VRHOVNI SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA

 

Josip Cerovac

Mirna Grubišić

Lovorka Kodrin

Bojan Lipovšćak*

 

ISU SUCI

 

Josip Cerovac

Antica Grubišić

Lovorka Kodrin

 

MEĐUNARODNI SUCI

 

Sanja Amšel

Tomislav Čižmešija

Mirna Grubišić

 

MEĐUNARODNI VRHOVNI SUCI SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Josip Cerovac

 

ISU SUCI SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Josip Cerovac

 

MEĐUNARODNI SUCI SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Edita Lukić

 

SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA

 

Sara Antonini

Maria Dikanović

Željka Gaži

Karmen Jurkovac

Bojan Lipovšćak*

Maja Lipovšćak

Boris Martinec*

Dora Strabić

 

 

SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Tea Habazin

Mirna Grubišić

Lana Orban

TEHNIČKI KONTROLORI ZA DOMAĆA NATJECANJA

 

Sanja Amšel

Željka Gaži

Antica Grubišić

Maja Lipovšćak

 

ISU TEHNIČKI SPECIJALISTI

 

Ivana Jakupčević Marinković

Sandra Pavičić

 

ISU TEHNIČKI SPECIJALIST ZA PAROVE

 

Ivana Jakupčević Marinković

 

TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA DOMAĆA NATJECANJA

 

Nataša Bahat*

Steven Spencer Baker

Tomislav Biščan*

Danka Đurašević

Mirna Librić

Tomislav Mikulandrić

Sara Perl

Lana Petranović*

Ivona Repe

Antea Stojić*

 

TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA MEĐUNARODNA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Danka Đurašević

Sara Perl

 

TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA DOMAĆA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE

 

Petra Pažin

 

MEĐUNARODNI DATA I VIDEO OPERATERI

 

Nataša Bahat

Tomislav Biščan

 

DATA I VIDEO OPERATERI ZA DOMAĆA NATJECANJA

 

Steven Spencer Baker

Željka Gaži

Emina Herić*

Mirna Librić

Marijana Mesić

Tomislav Mikulandrić

Ozana Miljković*

Lana Petranović*

Ivona Repe

Antea Stojić

 

BRZO KLIZANJE NA KRATKE STAZE

Međunarodni suci

 • Braun Saša
 • Dolinić Ivan
 • Dugi Tomislav
 • Lipovšćak Maja
 • Sviben Vladimir
 • Boren Žunac
 • Lucija Ana Ilijić

Domaći suci

 • Monika Žunac
 • Josipa Tadić
 • Maroje Blagaić
 • Igor Višnić
 • Grigor Dumbović
 • Lucija Ilijić
 • Boren Žunac
 • Katarina Dianek
 • Mladen Karlović
 • Ivan Branimir Turčinov