Suci

ISU VRHOVNI SUCI                
                
Antica Grubišić                
                
MEĐUNARODNI VRHOVNI SUCI                
                
Tomislav Čižmešija                
Lovorka Kodrin                
                
VRHOVNI SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA                
                
Josip Cerovac                
Mirna Grubišić                
Bojan Lipovšćak                
Lovorka Kodrin                
                
ISU SUCI                
                
Josip Cerovac                
Tomislav Čižmešija                
Lovorka Kodrin                
                
MEĐUNARODNI SUCI                
                
Sanja Amšel                
Mirna Grubišić                
                
MEĐUNARODNI SUCI SINKRONIZIRANO KLIZANJE                
                
Edita Lukić                
Mateja Mahnić                
                
SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA                
                
Sandra Gregorić Jelinek                
Karmen Jurkovac                
Željka Krizmanić                
Bojan Lipovšćak                
Maja Lipovšćak                
Marijana Mesić                
Dora Strabić                
Boris Martinec                
Sara Antonini                
Monia Aleksić                
Elizabeta Pernar                
                
SUCI ZA DOMAĆA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE                
                
Tea Habazin                
Lana Orban                
Mirna Grubišić                
                
TEHNIČKI KONTROLORI ZA DOMAĆA NATJECANJA                
                
Antica Grubišić                
Tomislav Čižmešija                
Željka Krizmanić                
Maja Lipovšćak                
Marijana Mesić                
                
ISU TEHNIČKI SPECIJALIST i INTERNATIONAL ZA PAROVE                
                
Ivana Jakupčević                
                
                
TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA DOMAĆA NATJECANJA                
                
Nataša Bahat                
Tomislav Biščan                
Ivana Gagro                
Tamara Glad                
Danka Đurašević                
Ozana Miljković                
Sandra Pavičić                
Sara Perl                
                
TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA MEĐUNARODNA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE                
                
Danka Đurašević                
Sara Perl                
                
TEHNIČKI SPECIJALISTI ZA DOMAĆA NATJECANJA - SINKRONIZIRANO KLIZANJE                
                
Danka Đurašević                
Sara Perl                
                
MEĐUNARODNI DATA I VIDEO OPERATERI                
                
Tomislav Biščan                
Nataša Bahat                
                
DATA I VIDEO OPERATERI ZA DOMAĆA NATJECANJA                
                
Emina Herić                
Željka Krizmanić                
Ozana Miljković                

 

BRZO KLIZANJE NA KRATKE STAZE- Sudački tim

Međunarodni suci

 • Braun Saša
 • Dolinić Ivan
 • Dugi Tomislav
 • Lipovšćak Maja
 • Sviben Vladimir
 • Boren Žunac
 • Lucija Ana Ilijić

Domaći suci

 • Monika Žunac
 • Josipa Tadić
 • Maroje Blagaić
 • Igor Višnić
 • Grigor Dumbović
 • Lucija Ilijić
 • Boren Žunac
 • Katarina Dianek
 • Mladen Karlović
 • Ivan Branimir Turčinov