Tehničko osoblje

ISU tehnički kontrolor
Antica Grubišić

Tehnički kontrolori za domaća natjecanja
Tomislav Čižmešija
Željka Krizmanić
Maja Lipovšćak
Marijana Mesić

ISU tehnički specijalist i International za parove
Ivana Jakupčević

Tehnički specijalisti za domaća natjecanja
Nataša Bahat
Tomislav Biščan
Ivana Gagro
Tamara Glad
Danka Đurašević
Ozana Miljković
Sandra Pavičić
Sara Perl*

Međunarodni DATA i VIDEO operateri
Tomislav Biščan

DATA i VIDEO operateri za domaća natjecanja
Nataša Bahat
Danka Đurašević
Emina Herić
Željka Krizmanić
Ozana Miljković
Ines Pavleković

 

TEHNIČKO OSOBLJE - Brzo klizanje

Međunarodni starter

 • Hirtz Branko
 • Karlović Karolina
 • Karlović Marinko
 • Milić Ante
 • Žunac Damir

Međunarodni rukovoditelj natjecatelja

 • Blagaić Tomislav
 • Dolinić Slobodan
 • Dugi Jasminka
 • Ilijić Zvonko
 • Sviben Vladimir
 • Todorović Jasna