56. ISU kongres, Dubrovnik 2016.

Galerija slika za sjećanje na uspješnu organizaciju 56. ISU kongresa u Dubrovniku 2016.

Galerija slika: