Zagrebački klizački savez

Zagrebački klizački savez je osnovan u cilju razvitka i promicanja klizačkog sporta, stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u klizačkom sportu, širenja aktivnosti klizačkog sporta osobito djece i mladeži, razvijanja i promicanja međusobne suradnje udruženih članica klizačkog sporta, unapređenja klizačkog sporta i ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica. Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta. Zagrebački klizački savez zajedno sa svojim udruženim članicama - klubovima organizira i osigurava uvjete za trening i domaća natjecanja svim registriranim klizačicama i klizačima iz tri klizačka sporta: umjetničkog, brzog i sinkroniziranog klizanja, te koordinira rad sportske obuke. Zagrebački klizački savez donosi godišnje programe aktivnosti pri tome vodeći računa o globalnoj orijentaciji zagrebačkog sporta izraženoj kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba i Plana sredstava za sufinanciranje programa. ZKS utvrđuje program razvoja klizanja u Gradu Zagrebu, surađuje sa tijelom uprave nadležnim za sport i drugim tijelima Grada Zagreba u vezi s utvrđivanjem i ostvarivanjem politike razvoja klizačkog sporta, planiranjem i ostvarivanjem javnih potreba sporta u Gradu Zagrebu i  interesa društva u klizačkom sportu, korištenjem i kontrolom korištenja sredstava iz Gradskog proračuna te drugim poslovima, usmjerava sredstava za programe sportskim udrugama realizatorima programa i skrb o njihovom namjenskom korištenju, usklađuje aktivnosti svojih članica i pruža im stručnu pomoć u radu, organizira i provodi gradska prvenstava i druga gradska natjecanja neposredno ili preko svojih članica, te međunarodna i druga natjecanja i prirede u klizanju, skrbi o kategoriziranim sportašima i sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvitak, skrbi o zdravstvenoj zaštiti športaša, skrbi i sudjeluje u unapređenju stručnog rada, organizira sportske aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi i odrasle osobe, te djeluje na povećanju broja sudionika u klizačkom sportu. ZKS i prati i razmatra aktualna pitanja financiranja klizačkog sporta, sudjeluje u planiranju, održavanju, upravljanju i korištenju objekata i opreme, predstavlja klizački sport pred sportskim gradskim tijelima Grada Zagreba i državnim tijelima Republike Hrvatske.

Predsjednik:
Irena Cajner Mraović
Dopredsjednik:
Tomislav Blagaić
Treneri:
Monia Aleksić
Adresa:
Savska cesta 137, 10000 ZAGREB
Telefon:
01/6431 014, 098/371 889
E-mail:
zagrebackiklizackisavez@gmail.com, icajner@gmail.com
Web:
http://www.zks.hr